Sobota 19.09.2020
Konštantín
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
Stiahnite si Acrobat Reader


   

Spoločnosť SOLEN, s.r.o., vznikla v roku 1999 v ČR ako vydavateľstvo odborných lekárskych časopisov. Prvým časopisom bola Interní medicína pro praxi. Keďže sa nový titul stretol s veľmi priaznivým ohlasom ambulantných lekárov, vzápätí vznikli ďalšie prakticky zamerané časopisy – Pediatrie pro praxi, Psychiatrie pro praxi, Neurologie pro praxi, Urologie pro praxi. Do portfólia postupne pribudli aj 2 vedecky zamerané časopisy Intervenční a akutní kardiologie a Klinická farmakologie a farmácie.

 

            Na podnet čitateľov rozšíril SOLEN od roku 2002 aktivity aj na usporadúvanie lekárskych kongresov, ktorých je v súčasnosti v Českej republike už 11, ročne pre rôzne odbornosti lekárov. Spoločnosť SOLEN s portfóliom 10 odborných časopisov a 11 kongresov sa v Čechách a na Morave stala synonymom kvalitného postgraduálneho vzdelávania lekárov zameraného na klinickú prax.

 

V roku 2003 na Slovensku vznikla spoločnosť MEDUCA. Tá pôvodne zaisťovala distribúciu časopisov z ČR, neskôr začala vydávať aj vlastné časopisy a organizovať odborné podujatia pre širokú paletu špecializácií v zdravotníctve. Prinášaním najnovších informácií s orientáciou na potreby klinickej praxe sa stala v krátkom čase významným doplnkom akademicky zameraného postgraduálneho vzdelávania lekárov aj v Slovenskej republike.

 

Popri slovenských verziách dvojmesačníkov Psychiatria pre prax, Neurológia pre praxPediatria pre praxUrológia pre prax vydáva 11 x ročne časopis pre lekárov prvého kontaktu Via Practica, dvojmesačník Onkológia a štvrťročníky Ambulantná terapia a Dermatológia pre prax.

 

            Krokom v ústrety čitateľom je aj postupné zaraďovanie garantovaných autodidaktických testov s možnosťou získať kredity CME do všetkých časopisov. Osvedčila sa aj myšlienka prepojiť každý prakticky orientovaný časopis s celorepublikovou vzdelávacou akciou. Za krátky čas si získali obľúbenosť kongresy MEDICÍNA PRE PRAX, určený pre praktických lekárov a internistov, PSYCHIATRIA PRE PRAX a PEDIATRIA PRE PRAX – PEDIATRICKÉ DNI. V roku 2007 pribudlo do portfólia vzdelávacích akcií nové podujatie NEUROLÓGIA PRE PRAX a spoluorganizovanie najvýznamnejšieho slovenského podujatia pre onkológov – BRATISLAVSKÝCH ONKOLOGICKÝCH DNÍ. Kongresy sú zamerané na praktické aspekty a nové poznatky špecializačných odborov a sú garantované renomovanými odbornými inštitúciami.

 

             Úzke prepojenie obidvoch spoločností, SOLEN v ČR a MEDUCA v SR, spoločné portfólio časopisov, smerovanie odborných aktivít a ďalších plánov v medicínskom vzdelávaní sa zavŕšilo v júni roku 2006, keď sa zjednotil obchodný názov oboch spoločností na SOLEN, s.r.o.

 

Aktívna spolupráca špičkových odborníkov, odborných spoločností, ale aj výmena skúseností medzi širokou odbornou verejnosťou oboch republík má dlhoročnú tradíciu, a na týchto základoch chceme stavať a ďalej budovať značku SOLEN – medical education.

 

SOLEN – váš partner v medicínskom vzdelávaní

 


    
   
   
  > > Zoznam starších ankiet

created by © zooom.sk s.r.o.